Melin Medical

Du har kanskje hørt at vi har plassert våre nettjenester i PasientSky? Nå omdirigerer vi kundene våre til det nye systemet.

Noen skal fremdeles benytte den tidligere versjonen av nettjenestene. De dette gjelder har fått informasjon om dette, og benytter seg av «Alternativ innlogging».

For mer informasjon om endringene, ta kontakt med oss.